เครื่องกำเนิดคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Processor)

เครื่องกำเนิดคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Processor)

 Ultrasonic Processor

 เป็นเครื่องมือสำหรับลดขนาดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โดยจะเปลี่ยนไฟที่คลื่นความถี่ 50/60 Hz. ให้เป็นคลื่นความถี่พลังงานสูง หลังจากนั้น คลื่นความถี่พลังงานสูงจะเปลื่ยนเป็น piezoelectric ด้วยอุปกรณ์ตัวแปลง (convertor) โดย convertor จะเชื่อมต่อกับหัวปั่น (probe) ทำให้เกิดคลื่น ultrasonic ภายในสารละลาย สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 9 ชั่วโมง 59 นาที

สามารถใช้ในการเตรียมตัวอย่าง ย่อยเซลล์  ลดขนาดของอนุภาค เร่งการทำปฏิกิริยาทางเคมี  ผสมและละลายอนุภาคในสารละลายด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

เครื่องกำเนิดคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic processor)

 

รายการ
ค่าบริการ
บุคลากรภายในคณะ บุคลากรภายในสถาบัน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน
เครื่องกำเนิดคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic processor)  40 บาท/ชม.  50 บาท/ชม. 100บาท/ชม.  100บาท/ชม.