ค่าบริการเครื่องมือ Microplate reader

microplate 160

 

Microplate Reader รุ่น Multiskan GO เป็นเครื่องวัดและอ่านไมโครเพลทที่มีคุณภาพสูง สามารถวัดการดูดกลืนแสงของสารละลายในไมโครเพลทได้ ในช่วงอัลตราไวโอเลต (UV) และช่วงวิสิเบิล (VIS) สามารถวัดการดูดกลืนแสงได้ที่ความยาวคลื่นตั้งแต่ช่วง 200-1000 nm. โดยสามารถใช้กับเพลทชนิด 96 และ 384 หลุม รวมทั้งที่มีและไม่มีฝาปิด และคิวเวทท์ (Cuvette) ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิในการบ่มได้ตั้งแต่ 4 – 45 °C และมีระบบเขย่า โดยความเร็วในการวัดค่าดูดกลืนแสงไม่เกิน10 วินาที Microplate Reader เป็นเครื่องที่สามารถควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมภายในเครื่องแบบ Stand Alone ผ่านหน้าจอสีแสดงผลใช้งานง่ายและสะดวก นอกจากนี้ยังมีความสามารถส่งถ่ายข้อมูลผลการวัดไปยัง Thumb drive เพื่อนำไปคำนวณผลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ต่อได้ ตัวเครื่องบันทึกโปรโตคอลการวัดไว้ภายในหน่วยความจำได้ถึง 100 assays เครื่อง Microplate Reader สามารถใช้ในงานได้หลากหลาย เช่น  การหาปริมาณ DNA RNA, Protein Assay, Enzyme Assay, ELISA assays, Kinetic assay, Cytotoxicity, Apoptosis assays, Reporter gene Assaysได้

รายการ
ค่าบริการ
บุคลากรภายในคณะ บุคลากรภายในสถาบัน หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน
1.ค่าบริการใช้เครื่องมือ ต่อชั่วโมง
 250  300  350  450
2   ค่าวัสดุสิ้นเปลือง (plate)
2.1 เพลทไม่มีฝา ราคาชิ้นละ
 50  50  50  50
 2.2 เพลทมีฝา ราคาชิ้นละ
 65  65  65  65
3 Print ผลวิเคราะห์ ราคาแผ่นละ
 10  10  10  10