ภาพกิจกรรมการอบรม การประกอบสูตรอาหารอย่างง่ายสำหรับการอนุบาลปลากระพง วันที่ 16 ธันวาคม 2559

การประกอบสูตรอาหารอย่างง่ายสำหรับการอนุบาลปลากระพง   ในวันที่ 16  ธันวาคม 2559    ณ  โรงไฟฟ้าบางปะกง  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
DSC08637

DSC08638

DSC08639

DSC08640

DSC08641

DSC08642

DSC08644

 

 

DSC08647

DSC08648

DSC08649

DSC08651


DSC08655

 


DSC08658

DSC08660

DSC08697

DSC08693

DSC08692

DSC08691

DSC08682

DSC08673

DSC08671
DSC08664

DSC08703 - Copy

DSC08704 - Copy

DSC08698
DSC08706 - Copy
DSC08716 - Copy
DSC08720 - Copy

DSC08722 - Copy
DSC08724

DSC08725

DSC08726
DSC08728

DSC08729

DSC08730

DSC08732

 
DSC08737

DSC08738 DSC08739

DSC08741

DSC08743

DSC08745

DSC08746

DSC08752

DSC08754

DSC08755

DSC08757

DSC08759
DSC08763

DSC08764


DSC08766

DSC08767