วันที่ 25 มีนาคม 2559 พิธีลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชน ในโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสัตว์น้ำ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ทวีกิจการ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้แทนในพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการระหว่าง บริษัทบลูฟาโล่ จำกัด กับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสัตว์น้ำ โดยมี ดร.นรธัช ประชุม อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง เป็นหัวหน้าคณะวิจัยและที่ปรึกษาโครงการ

Copy of Copy of IMG_4830

IMG_4827_1

รองศาสตราจารย์ ดร. สุนีรัตน์  เรืองสมบูรณ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ทวีกิจการ                  รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้แทนในพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการ

IMG_4831

IMG_4836

IMG_4840_1