วันที่ 1-4 มีนาคม 2559 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Sustainable Pig Production

IMG_4278

 วันที่ 1 มีนาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Sustainable Pig Production : the knowledge and technology exchange between UK to Thailand จัดโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้องประชุมหางนกยูง ชั้น5 อาคารใหม่ สำนักหอสมุดกลาง โดยมีผู้สนใจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก ซึ่งงานประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2559 IMG_4304

IMG_4323

IMG_4348

IMG_4287 1

IMG_4302

IMG_4301

IMG_4311

IMG_4316

IMG_4352

IMG_4319

IMG_4328

IMG_4320

IMG_4338

IMG_4342

IMG_4332

                              บรรยากาศการลงทะเบียนและต้อนรับ

                             IMG_4273

IMG_4284

IMG_4281

IMG_4280

IMG_4292

IMG_4363

IMG_4368

IMG_4365

IMG_4275