วันที่ 14 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด มอบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล แก่นมณี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ให้การต้อนรับ คุณอรัญ พึงเจริญพงศ์ ประธานบริหาร กลุ่มมบริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด (SPC GROUP) และคณะที่มามอบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ประกอบด้วย เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ และถังเก็บน้ำ ซึ่งคณะจะได้นำไปติดตั้งไว้ ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสาหร่าย ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง เพื่อให้นักศึกษาและนักวิจัยได้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยใช้ในการเรียนและการวิจัยต่อไป