วันที่ 14 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด มอบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล แก่นมณี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้การต้อนรับ คุณอรัญ พึงเจริญพงศ์ ประธานบริหาร กลุ่มมบริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด (SPC GROUP) และคณะที่มามอบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

Read more

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑล แก่นมณี   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และนายสัตวแพทย์สุเมธ ทรัพย์ชูกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุน

Read more

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2558 ประชุมวิชาการ JIRCAS WORKSHOP 2015

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ Japan International Research Center for Agricultural Science (JIRCAS) จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ JIRCAS FINAL WORKSHOP 2015 Development of Aquaculture Technologies for Sustainable and

Read more