นายประพัฒน์ อธิปัญจพงษ์

logo-papat
นายประพัฒน์  อธิปัญจพงษ์
นักวิชาการเกษตร
prapat.at@kmitl.ac.th
เบอร์โทร. 02-3298000  ต่อ 7077
ปฏิบัติการประจำ ณ ภาควิชา   พัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร

หลักสูตร  นิเทศศาสตร์เกษตร และ พัฒนาการเกษตร

คุณวุมิการศึกษา

ปี พ.ศ.ที่จบ

สถานศึกษาที่จบการศึกษา

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 2545  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 2552  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ 

 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ได้แก่ ระบบสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ การพัฒนาเว็บไซต์ สื่อมัลติมิเดีย

 งานบริการวิชาการ

 สื่อสารทางการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร

หน้าที่รับผิดชอบ

ห้องปฏิบัติการ….วิทยุโทรทัศน์

รายการอุปกรณ์ –ครุภัณฑ์ ที่ดูแล ณ   หลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร   

รายการเครื่องมือ
คุณสมบัติ
หมายเหตุ
ชุดกล้องถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดสูง ถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดสูงระบบ Full Frame
ชุดไฟสตูดิโอ สำหรับงานอีเวนท์ต่างๆ ทั้งภาพนิ่งและเคลื่อนไหว
ชุดไฟต่อเนื่อง สำหรับสำหรับงานอีเวนท์ต่างๆ ทั้งภาพนิ่งและเคลื่อนไหว กำลังไฟ 72w และ 18w
ชุดระบบเสียงเคลื่อนที่ เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมลำโพงใช้งานพิธีการ งานอีเวนท์ต่างๆ
ชุดเครื่องผลิตสื่อมัลติมิเดีย คอมพิวเตอร์สำหรับงานผลิตสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
ชุดผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง สามารถใช้บันทึกเสียง ตัดต่อเสียง จัดรายการวิทยุ
ชุดผลิตและสลับสัญญาณภาพวิดีทัศน์ ใช้สลับสัญญาณภาพวิดิทัศน์ ใช้ในงานสตูดิโอ หรือ งานอีเวนท์ต่างๆ
ฉากถ่ายภาพสตูดิโอ ขนาดหน้ากว้าง 3 เมตร มี 6 ลาย ใช้ในห้องสตูดิโอเท่านั้น
เต๊นท์ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ ขนาด 120×120ซม. ใช้ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์
โต๊ะถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ ขนาด 60×120ซม. ใช้ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ ใช้ในห้องสตูดิโอเท่านั้น
กล่องถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ ขนาด 20×30ซม. ใช้ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก
ชุดเครื่องพิมพ์ระบบกดความร้อน ใช้พิมพ์เสื้อ พิมพ์วัสดุแนวราบด้วยระบบความร้อน สามารถพิมพ์ลงวัสดุผ้า (เสื้อ หมวก) แก้วเซรามิก จานเซรามิก เคสมือถือ เป็นของที่ระลึก
เครื่องตัดเล่ม (ตัดเจียนเข้าเล่ม) ใช้ตัดเจียนเล่มหนังสือ เอกสาร  ใช้ในห้องสตูดิโอเท่านั้น

หลักสูตรพัฒนาการเกษตร   

รายการเครื่องมือ
คุณสมบัติ
หมายเหตุ
ชุดเครื่องสีข้าวเปลือกเป็นข้าวกล้อง ใช้สีข้าวเปลือกเป็นข้าวกล้อง
ชุดเครื่องสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ใช้สีข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร
ชุดเครื่องซีลถุงสูญญากาศ ใช้ซีลถุงสูญญากาศ
ชุดอุปกรณ์วัดความชื้นข้าว ใช้วัดความชื้นข้าว

อัตราค่าบริการ ราคาสำหรับบุคลภายนอก

รายการเครื่องมือ

รายการใช้เครื่องมือ

ราคาสำหรับบุคคลภายนอก

ราคาสำหรับบุคคลภายใน

หมายเหตุ

ชุดกล้องถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดสูง ถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดสูงระบบ Full Frame

วันละ

1,500

1,000

เฉพาะอุปกรณ์ไม่รวมค่าแรง

ชุดไฟสตูดิโอ สำหรับงานอีเวนท์ต่างๆ ทั้งภาพนิ่งและเคลื่อนไหวภายในอาคาร

วันละ

1,500

1,000

เฉพาะอุปกรณ์ไม่รวมค่าแรง

ชุดไฟต่อเนื่อง สำหรับสำหรับงาน หนังสั้น MV ถ่ายภาพ อีเวนท์ต่างๆ งาน outdoor ทั้งภาพนิ่งและเคลื่อนไหว กำลังไฟ 72w และ 18w

วันละ

1,500

1,000

เฉพาะอุปกรณ์ไม่รวมค่าแรง

ชุดระบบเสียงเคลื่อนที่ เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมลำโพงใช้งานพิธีการ งานอีเวนท์ต่างๆ

วันละ

3,500

3,000

เฉพาะอุปกรณ์ไม่รวมค่าแรง

ชุดเครื่องผลิตสื่อมัลติมิเดีย คอมพิวเตอร์สำหรับงานผลิตสื่อมัลติมีเดียต่างๆ

วันละ

1,000

700

เฉพาะอุปกรณ์ไม่รวมค่าแรง

ชุดผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง สามารถใช้บันทึกเสียง ตัดต่อเสียง จัดรายการวิทยุ

วันละ

1,000

700

เฉพาะอุปกรณ์ไม่รวมค่าแรง

ชุดผลิตและสลับสัญญาณภาพวิดีทัศน์ ใช้สลับสัญญาณภาพวิดิทัศน์ ใช้ในงานสตูดิโอ หรือ งานอีเวนท์ต่างๆ

วันละ

10,000

7,000

เฉพาะอุปกรณ์ไม่รวมค่าแรง

ชุดฉากถ่ายภาพสตูดิโอ ขนาดหน้ากว้าง 3 เมตร มี 6 ลาย

วันละ

1,500

1,000

ให้บริการในสตูดิโอ
เฉพาะอุปกรณ์ไม่รวมค่าแรง

ชุดเต๊นท์ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ ขนาด 120×120 ซม. ใช้ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์

วันละ

500

350

ให้บริการในสตูดิโอ
เฉพาะอุปกรณ์ไม่รวมค่าแรง

ชุดโต๊ะถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ ขนาด 60×120ซม. ใช้ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์

วันละ

500

350

ให้บริการในสตูดิโอ
เฉพาะอุปกรณ์ไม่รวมค่าแรง

ชุดกล่องถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ ขนาด 20×30ซม. ใช้ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก

วันละ

500

350

เฉพาะอุปกรณ์ไม่รวมค่าแรง

ชุดเครื่องพิมพ์ระบบกดความร้อน ใช้พิมพ์เสื้อ พิมพ์วัสดุแนวราบด้วยระบบความร้อน สามารถพิมพ์ลงวัสดุผ้า (เสื้อ หมวก) แก้วเซรามิก จานเซรามิก เคสมือถือ เป็นของที่ระลึก

ชิ้นละ

30

20

คิดราคาเฉพาะค่าหมึก ค่ากระดาษ ส่วนวัสดุที่ใช้พิมพ์ผู้ขอรับบริการนำมาเอง
(ผ้า TC/TK สีอ่อน)

เครื่องตัดเล่ม (ตัดเจียนเข้าเล่ม) ใช้ตัดเจียนเล่มหนังสือ เอกสาร

ครั้งละ

0

0

เจียรเล่มหนังสือ ใบปลิว แผ่นพับ
ให้บริการฟรี ไม่เกิน 500 แผ่น

ชุดเครื่องสีข้าวเปลือกเป็นข้าวกล้อง ใช้สีข้าวเปลือกเป็นข้าวกล้อง

ยังไม่ระบุ

ชุดเครื่องสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ใช้สีข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร

ยังไม่ระบุ

ชุดเครื่องซีลถุงสูญญากาศ ใช้ซีลถุงสูญญากาศ

ยังไม่ระบุ

ชุดอุปกรณ์วัดความชื้นข้าว ใช้วัดความชื้นข้าว

ยังไม่ระบุ